YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA VIỆC QUY HOẠCH MẶT BẰNG TRONG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG XỬ LÝ CHẤT THẢI

Trong hoạt động sản xuất của nhà máy các khâu chế biến, điều hoà, bảo quản và xuất hàng liên quan mật thiết với nhau. Vì thế khi thiết kế và qui hoạch mặt bằng nhà máy cũng như hệ thống xử lí khí bụi cần nắm rõ quy trình công nghệ và yêu cầu về mọi mặt của các khâu trong dây chuyền đó.

Yêu cầu cơ bản của việc quy hoạch mặt bằng trong lắp đặt hệ thống xử lý chất thải

Qui hoạch mặt bằng hệ thống xử lí khí bụi phát sinh trong quá trình sản xuất là bố trí hệ thống ở những nơi sản xuất, xử lý, bảo quản và những nơi phụ trợ phù hợp với dây chuyền công nghệ. Để đạt được những mục đích đó cần tuân thủ các yêu cầu cơ bản sau đây:

  • Hệ thống thu gom phải đi theo một trình tự khoa học. Không đan chéo, giao nhau, cản trở lẫn nhau. Nhưng vẫn đảm bảo sao cho đường đi là ngắn nhất.
  • Các hệ thống thiết bị phụ trợ bố trí riêng rẽ tránh ảnh hưởng đến hệ thống hoạt động chính.
  • Hệ thống xử lí yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh phải cách ly với các khâu sản xuất. Vì bụi sau khi xử lí vẫn có thể sử dụng khi được bảo quản và xử lí tốt.

Những lưu ý không thể bỏ qua khi quy hoạch hệ thống chất thải

  • Qui hoạch hệ thống xử lí cần phải đạt chi phí đầu tư là bé nhất. Cần sử dụng rộng rãi các cấu kiện tiêu chuẩn. Giảm đến mức thấp nhất các diện tích phụ nhưng phải đảm bảo tiện nghi. Giảm công suất thiết bị đến mức thấp nhất.
  • Qui hoạch mặt bằng cần phải đảm bảo sự vận hành tiện lợi và rẻ tiền.
  • Trong đó yêu cầu hệ thống xử lí phải nằm trong khu vực có các trục giao thông chính. Tiện việc sản xuất và phải đảm bảo không gian làm việc.Thuận tiện trong đường đi lối lại, bốc xếp và vận chuyển thủ công hoặc cơ giới thuận lợ
  • Mặt bằng phải đảm bảo thẩm mỹ công nghiệp, an toàn cháy nổ. Khi xảy ra các sự cố có thể dễ dàng bảo dưỡng, kiểm tra cũng như đi vào để khắc phục sự cố.
  • Khi qui hoạch cũng cần phải tính toán đến khả năng mở rộng nhà máy.

Write a comment