• Quạt Hướng trục Vuông TAF 7032

Quạt Hướng trục Vuông TAF 7032

Danh mục: Quạt hướng trục 05/05/2017 Lượt xem: 425

Quạt hướng trục vuông - Sử dụng thông gió, làm mát nhà xưởng. Các loại kích thước vuông: KT: (500x500x300)mm - (1500x1500x400)mm

Sử dụng trong thông gió làm mát.