Ống tròn xoắn tole tráng kẽm

Ống tròn xoắn tole tráng kẽm

Danh mục: Ống gió tròn 05/12/2017 Lượt xem: 347

Ống tròn xoắn tole tráng kẽm

Áp dụng cho Hệ thống thông gió và hút bụi nhẹ