Ống tròn xoắn lắp đặt cho tòa nhà cao tầng.

Ống tròn xoắn lắp đặt cho tòa nhà cao tầng.

Danh mục: Ống gió tròn 05/12/2017 Lượt xem: 284

Ông tròn xoắn tole trang kẽm

Sử dụng trong thông gió cấp khí!