• Khu CN Thạch Thất, Phùng Xã, Quốc Oai, Hà Nội
  • 043 791 3330

Website: https://tafaco.vn

 

 

  • 0969 33 66 33 (Mr. Xuân)
  • 0969 33 66 33 (Mr. Xuân)