Khung và túi vải lọc bụi

Khung và túi vải lọc bụi

Danh mục: Khung van và vải lọc bụi 05/06/2017 Lượt xem: 229

Khung sơn tĩnh điện - Vải chịu nhiệt độ cao.

Sản phầm dùng cho Thiết bị lọc bụi túi vải