Hệ thống lọc bụi Cartridge1

Hệ thống lọc bụi Cartridge1

Danh mục: Hệ thống hút bụi 05/04/2017 Lượt xem: 438

Diện tích lọc nhiều hơn, Thiết kế nhỏ gọn hơn.

1 - Môi trường bụi khô, không bám dính.

2 - Vị trí lắp đặt trật hẹp.