Buồng phun sơn nước

Buồng phun sơn nước

Danh mục: Hệ thống xử lý sơn 05/05/2017 Lượt xem: 268

Sử dụng cho dây chuyền sơn nước - Sơn Gỗ, Sơn dầu...

- Sử dụng rộng trong nghành chế biến Gỗ. Sơn PU, PE, Expoxy gốc dầu.

Sản phẩm liên quan